Start Seite
KKH BAD HOMBURG
FLUGSTEIG A
HNO MAINZ
COBA
COMMERZBANK FFM

Elektroinstalacioni radovi

Izvodjenje elektroinstalacionih radova kako u zemlji tako i u inozemstvu jedna je od va`nijih  djelatnosti preduze}a.

Najinteresantniji referencobjekti su:

Regionalna bolnica, Bad Homburg; Aerodrom Frankfurt, produ`etak terminala A, Europort; Univerzitetska Klinika Mainz, Klinika za uho-grlo-nos; Komercbanka Frankfurt, novi biro-centar  

© 11.2000. by LUKA

AUF