Start Seite
nazad

FONDACIJA

   Dana 08.09.2000. god. tragi~no je poginuo Dipl. Ing. Drago Nikoli}, direktor na{eg preduze}a od 1991. do 1998. god.. On je za vrijeme ratnih godina odlu~uju}e doprinio egzistenciji preduze}a, pro{irio djelatnost na ekologiju  i uzgoj ribe, te  ih  uspje{no sproveo i  etablirao. Povodom njegove tragi~ne smrti upravni i nadzorni  odbor  preduze}a je na zajedni~koj izvanrednoj sjednici,  10. septembra 2000. god.,  predlo`io  osnivanje Fondacije   >>LUKA<<

   sa naredno navedenim namjenama i  aktivnostima:

   -  za{tita imena i djela osniva~a

   -  ekologija, priroda, ~ovjekova okolina

   -  nau~na istra`ivanja, inovacije, vaspitanje, {kolovanje

   - razumijevanje medju narodima

   - umjetnost, kultura, sport

© 11.2000. by LUKA