GRA\EVINSKI RADOVI

NBS LOS 35/C: radovi od 1998. god. 
na vi{e dionica projekta
Delegacija Privredne Komore Republike Srpske: 
Predsjednik Gsp. N. Suzi} 
nakon vi{e od 20 godina na ljestvama

Izbor projekata:

[KOZARAC]
[SIPRAGE]
[VRBANJA]
[CELINAC]
[NBS LOS C]
[NBS LOS 35]
[KOLLWITZSTR.]
THW - Kozarac  - izdradnja u Bosni i Hercegovini

Gradjevinarstvo je dominiraju}a djelatnost na{eg preduze}a. Bilo da se radi o projektima u zemlji, koji se finansiraju i sredstvima Evropske zajednice i SR Njema~ke (slika dolje: projekat po ugovoru sa THW) ili o projektima u SR Njema~koj, koje izvodimo u okviru deta{mana (slike gore), na{i poslodavci su vrlo zadovoljni saradnjom, {to nam je potvrdjeno mnogobrojnim pismenim referecama.U BiH raspola`emo licencama potrebnim za izvodjenje projekata svih veli~ina i kompleksiteta, koje su nam izdate od Ministarstva za urbanizam i gradjevinu. U SR Njema~koj takodjer raspola`emo licencama potrebnim za izvodjenje gradjevinskih i elektroinstalacionih radova (Eintragung in die Handwerksrolle). Kontrolu kvaliteta strogo sprovodimo ve} godinama i u najskorije vrijeme }emo zatra`iti  ISO 9000 - Certifikaciju.Veliku podr{ku u radu imamo od Privredne Komore Republike Srpske te  Privredne Komore regije Banja Luka.

© 11.2000. by LUKA

nazad